IP: 54.36.150.143
.
Advanced search
Collection by: Publisher Title

La descoberta del dret romà a l'occident medieval = : The discovery of Roman Law in the Medieval West - Turull Rubinat, Max. - Barcelona : Universitat de Barcelona, 2019.Monograph
Catalog
Universitat de Barcelona
Turull Rubinat, Max.

La descoberta del dret romà a l'occident medieval = : The discovery of Roman Law in the Medieval West

Barcelona : Universitat de Barcelona, 2019.
ID: 4551692
Permalink: http://digital.casalini.it/9788491682097
ISBN: 9788491682097
Description
  • 146 p.
Notes
  • This lesson highlights the historical importance of the revival of Roman law in the medieval West. Along with canon law and the work of the Bolognese jurists, it spread throughout Europe under the name of ius commune. Much more than a strictly legal phenomenon, it brought about a true cultural change, which affected all areas of medieval society. [Publisher's text].
  • Aquesta lliçó posa en relleu la importància històrica del renaixement del dret romà a l'Occident medieval, el qual, juntament amb el dret canònic i l'obra dels juristes bolonyesos, es va difondre per tot Europa amb el nom de ius commune. Molt més que un fenomen estrictament jurídic, va significar un veritable canvi cultural que es va estendre a tots els àmbits de la societat medieval. [Texto de la editorial].
  • First ed. 2014, now enlarged and updated.
Topics
  • LawDDC: 340
  • LawLCC: K
Il cielo è di tutti : Betadue, la generazione della cooperazione sociale BIl cielo è di tutti : Betadue, la generazione della cooperazione sociale B
Il potere della partnership : sette modalità di relazione per una nuova vitaIl potere della partnership : sette modalità di relazione per una nuova vita
Cambio : rivista sulle trasformazioni socialiCambio : rivista sulle trasformazioni sociali
La escritura académica en ciencias humanas y sociales : una introducción a la investigaciónLa escritura académica en ciencias humanas y sociales : una introducción a la investigación
Accions i reinvencions : cultures lèsbiques a la Catalunya del tombant de segle XX-XXIAccions i reinvencions : cultures lèsbiques a la Catalunya del tombant de segle XX-XXI
Universitat de Barcelona
Complete work
La descoberta del dret romà a l'occident medieval = : The discovery of Roman Law in the Medieval West
Copyright 2000-2017 Casalini libri
VAT no. IT03106600483