IP: 66.249.76.40
Universitat Autònoma de Barcelona
Exit PublishersExit Publishers
El Servei de Publicacions és un servei de caràcter general que té com a objectius principals donar suport a la docència que es realitza a la Universitat mitjançant la publicació de materials didàctics dirigits a les titulacions que la UAB ofereix als estudiants, contribuir a la difusió de l'activitat científica i tècnica amb la publicació de llibres, revistes científiques i tesis doctorals, i promoure els vincles i la transferència de coneixement entre la Universitat i la societat amb la publicació d'obres de caràcter cultural.
Universitat Autònoma de Barcelona
Publications Publications
MonographsMonographs and Miscellanies
Copyright 2000-2017 Casalini libri
VAT no. IT03106600483