IP: 114.119.166.62
Universitat Rovira i Virgili - Tarragona
Exit PublishersExit Publishers
La URV ha creat el segell editorial Publicacions URV amb l'objectiu d'editar i distribuir, a través de diverses col·leccions, obres universitàries de caràcter institucional, docent, investigador i divulgatiu. La Unitat de Publicacions, que forma part del Servei Lingüístic i depèn del Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat, del Vicerectorat de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social i del Vicerectorat de Recerca i Planificació Científica, els quals s'encarreguen de la coordinació editorial d'aquest projecte.
Universitat Rovira i Virgili - Tarragona
Publications Publications
MonographsMonographs and Miscellanies
Copyright 2000-2017 Casalini libri
VAT no. IT03106600483